دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-161 

مقاله پژوهشی

1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات

صفحه 1-26

ابومحمد عسگرخانی؛ ابوالقاسم باباتبار سرخی؛ سید محمد جعفری نژاد


2. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق

صفحه 27-53

حمید بصیرت منش؛ محمدعلی جودکی؛ رقیه کشاورز