3. بررسی اقتدار در گفتمان سردار قاسم سلیمانی با تکیه بر سازههای معناساز: نمونه سخنرانی خطاب به ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته دکتری ادبیات عرب

چکیده

گفتمان سردار قاسم سلیمانی بازنمود اقتدار مردم­ گرایانه و اندیشه­ های مبارزه ­طلبانۀ روشنفکری دوراندیش است که علیه نابسامانی­ های سیاسی و نظامی موجود در غرب آسیا قد برافراشته است. با عنایت به اهمیت به­ کارگیری نظریات علمی در گفتمان ­کاوی، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی بخشی از سخنرانی سردار سلیمانی در یادوارۀ شهدای همدان -خطاب به ترامپ- با تکیه بر سازه­ های معناساز هلیدی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می ­دهد که سردار سلیمانی در گفتمان خویش از ظرفیت­ های زبانی و گزینش ­های گذرایی و وجهیتی به خوبی در راستای کانونی­ سازی فرهنگ شهادت و برجسته ­سازی گفتمان «خود» و کم­رنگ ساختن گفتمان «دیگری» در پیوند با تروریسم بهره برده است؛ در سطح اندیشگانی شمار فراوان فرایندهای مادی، دال بر اهمیت بازخوانی کُنش­ های منفی و فعالیت ­های ددمنشانه ترامپ است. در این راستا، استفاده از بند­های خبری، بر غلبۀ عنصر گزارشی و قطعیت دیدگاه سردار نسبت به جنگ ­افروزی و جنایات آمریکا در منطقه دلالت می­ کند. پس از جملات خبری با شمار بندهای پرسشی مواجه هستیم که از ارزش زیبایی ­شناختی برخوردار است، چنان­که در تمامی موارد با مقوله ­بندی توبیخ و سرزنش، آمریکا را در پیوندی ابدی با تروریسم، ویرانی و کشتار قرار
می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the authority in the discourse of Haj Qasem Soleimani relying on the semiotic structures: Examples Lecture by Trump

نویسندگان [English]

  • shiva sadeghi 1
  • somaye solati 2
1 razi
2 PhD student in Arabic literature
چکیده [English]

The discourse of general qasem Soleimani is a representation for a far_sighted intellectual person who is related to the people’s authority and his militancy ethics which this discourse has raised tall against the political and military turmoil in western asia. Considering the importance of using scientific theories in discourse analysis, the approach of this research is a descriptive_analytic study which includes a review of the lecture by general qasem Soleimani in memorial conference of the martyrs of Hamedan by relying on the semiotic structures of the hallyday. The results of the research show that general in his discourse has benefited from linguistic capacities and self-selection and it is well used in order to accentuate the culture of martyrdom and highlighting the discourse of “the self” and fading the discourse of “the other” in relation to terrorism. In intellectual level, the number of material processes, is the reason for the importance of the recall of negative rejection and the brutal activities of trump. In this regard, the use of newsgroups also implies the dominance of the reporting element and the certainty of the general’s view implies to the American war and crimes in the region. After the news sentences are a number of questions which it has aesthetic value, as in all cases with the classification of blame and reproach, puts the United States in an eternal link to terrorism, destruction and massacre

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis semiotic structures
  • hallyday
  • memorial speech of Hamadan martyrs
  • General Qasem Soleimani