اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. مقاله ارسالی به فصلنامه، نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده و یا در نوبت چاپ باشد.

2. مسئولیت حقوقی مطالب ارائه شده در مقاله به عهده‌ی نویسنده‌ی مسئول است و نشریه در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

3. فصلنامه «جستارهای انقلاب اسلامی» در ویرایش مقالات آزاد است.

4. سیاست دوفصلنامه، درج مقالات با رویکرد علمی - پژوهشی است لذا در صورتی که نویسنده یا نویسندگان مقاله، دارای درجه دکتری یا معادل آن نباشند ضروری است مقاله، همراه با نام فردی با «درجه دکتری» ارائه شود. (مقالاتی که توسط دانشجویان دکتری ارائه می شود در صورتی که از غنای علمی لازم برخوردار باشند در چرخه داوری قرار خواهند گرفت).