اهداف و چشم انداز

هدف این فصلنامه انتشار نتایج پژوهشی محققان گرانقدر در حوزه‌های مرتبط با انقلاب اسلامی و ایجاد زمینه‌ی ارتباط علمی میان پژوهشگران این حوزه است.