درباره نشریه

باسمه تعالی

دوفصلنامه «جستارهای انقلاب اسلامی» با رویکرد علمی-پژوهشی دستاوردهای پژوهشی اساتید و محققان محترم را در تمامی حوزه‌های مرتبط با سیاست انقلاب اسلامی در قالب مقاله‌های علمی-پژوهشی و در دو شکل مقاله‌ی پژوهشی و مقاله نقد کتاب منتشر می‌نماید.

هدف این فصلنامه انتشار نتایج پژوهشی محققان گرانقدر در حوزه‌های مرتبط با سیاست انقلاب اسلامی و ایجاد زمینه‌ی ارتباط علمی میان پژوهشگران این حوزه است.

فصلنامه «جستارهای انقلاب اسلامی» با ویژگی‌های زیر مقاله‌ می‌پذیرد:

1. مقاله ارسالی به فصلنامه، نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده و یا در نوبت چاپ باشد.

2. حجم مقاله ارسالی حداکثر 8000 و حداقل 6000 کلمه باشد.

3. مقاله ارسالی در قالب نرم‌افزار Word  و قلم آن با لوتوس 14 حروف چینی شده باشد.

4. مسئولیت حقوقی مطالب ارائه شده در مقاله به عهده‌ی نویسنده‌ی مسئول است و نشریه در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

5. سیاست فصلنامه، درج مقالات با رویکرد علمی - پژوهشی است لذا در صورتی که نویسنده یا نویسندگان مقاله، دارای درجه دکتری یا معادل آن نباشند ضروری است مقاله، همراه با نام فردی با «درجه دکتری» ارائه شود. (مقالاتی که توسط دانشجویان دکتری ارائه می شود در صورتی که از غنای علمی لازم برخوردار باشند در چرخه داوری قرار خواهند گرفت).

6. پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقاله است و پذیرش نهایی و انتشار آن در فصلنامه بسته به تایید هیات تحریریه و داوران است. نتیجه داوری به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

7. فصلنامه «جستارهای انقلاب اسلامی» در ویرایش مقالات آزاد است.

8. مقالات ارسالی باید شامل بخش‌های عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده، کلید واژگان، مقدمه، متن، نتیجه گیری، و فهرست منابع باشند.

9. ارجاعات به صورت درون متنی و به این شیوه باشند:

(نام خانوادگی، سال انتشار: صفحه یا صفحات)

10. فهرست منابع به  ترتیب حروف الفبا و به این شیوه باشند:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، نام کتاب، محل نشر: نام انتشارات.

مقالات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «نام مقاله»، نام مجله، سال انتشار، شماره.

11. لازم است هنگام ارسال مقاله چکیده‌ی انگلیسی مقاله ارسال گردد.