درباره نشریه

مرکز اسناد انقلاب اسلامی با هدف تدوین تاریخ  انقلاب اسلامی، جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به نهضت امام خمینی (ره) و ثبت و ضبط خاطرات فعالان نهضت اسلامی جهت انجام تحقیقات متقن تاریخی ایجاد شده است. بر این اساس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای رسالت خود مبنی بر تدوین تاریخ انقلاب اسلامی اقدام به انتشار نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی نموده است. نشریه حاضر به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث تاریخ و اسناد انقلاب اسلامی است که در پی پاسخ به پرسش های صورت گرفته در حوزه پژوهش های تاریخی و اسنادی انقلاب اسلامی انتشار خواهد یافت. صرفاً مقالاتی در این نشریه در روند داوری و پذیرش احتمالی قرار خواهد گرفت که با تکیه بر اسناد منتشر نشده یا مجموعه اسناد منتشر شده مراکز و مجموعه های اسنادی تدوین شده باشد و همچنین محوریت اصلی و مسئله پژوهش ها بر محوریت تحولات تاریخ انقلاب اسلامی باشد. محورهای موضوعی مقالات آن عبارتند از:

  • تبیین اسنادی تاریخ تحولات معاصر ایران (از عصر پهلوی تا دهه 1370)
  • مطالعه اسنادی احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی و اجتماعی تاریخ انقلاب اسلامی
  • تاریخ محلی انقلاب اسلامی با تکیه بر اسناد
  • نهادها و سازمان های انقلاب اسلامی با تکیه بر اسناد
  • مطالعه اسنادی نقش رهبران و رجال تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی
  • بررسی و نقد تاریخنگاری، تاریخ شفاهی و خاطرات انقلاب اسلامی با تکیه بر اسناد