داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مسعود آدینه وند جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد آقایی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
زینب احمدوند تاریخ انقلاب اسلامی ایران گروه تاربخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه، ایران.
فرج الله احمدی تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
اکبر اشرفی جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
سهراب انعامی علمداری دکترای روابط بین الملل
مرتضی بکی حسکویی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی بیاتی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده الهیات،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران.
محسن پرویش تاریخ انقلاب اسلامی ایران مدرس گروه تاریخ،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.
محمد پیری خیابان دانشگاه - مجتمع مسکونی اساتید- پلاک 12 - منزل محمدپیری
یوسف ترابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه انتظامی امین
رشید جعفرپور کلوری جامعه شناسی انقلاب اسلامی قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
علی اکبر جعفری دانشیار گروه روابط دانشگاه مازندران
مصطفی جوان تاریخ انقلاب اسلامی ایران کارشناس ارشد
مهدی جوکار دکتری دانشگاه تهران
محمدجعفر چمنکار دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
سجاد چیت فروش هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
امیر حسین حاتمی تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
عبدالرسول حسنی فر جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میرهادی حسینی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران
جواد حقگو استادیارگروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی، دانشکده اندیشه و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمد حیدری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا دشتی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
طلعت ده پهلوان تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ اسلام،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران.
علی رستم نژاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران دکتری تاریخ محلی
عباسعلی رهبر اندیشه سیاسی دانشیار عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی زارعی تاریخ انقلاب اسلامی ایران پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
حسن زندیه استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
بهمن زینلی تاریخ انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
محمود سادات استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
عادل شعبانی مقدم تاریخ انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
علی شهوند تاریخ انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ دانشگاه بوشهر
محمود صادقی علوی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
رضا صحت منش دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت،جیرفت،ایران.
فاطمه طاهرخانی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
سید مصطفی طباطبایی تاریخ انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالمطلب عبداله دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی(
محمدرضا عسکرانی دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، صندوق‌پستی 4697- 19395، ایران.
زهرا علیزاده بیرجندی تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه بیرجند،بیرجند،ایران.
حامد عمویی جامعه شناسی انقلاب اسلامی هیأت علمی مدعو، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
قاسم فتاحی تاریخ انقلاب اسلامی ایران حوزه هنری انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
محمدجواد فتحی دکتری علوم سیاسی،گرایش آینده‌پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد
مرتضی فرخی جامعه شناسی انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی- گروه علوم سیاسی
صونا قاجار عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
بهزاد قاسمی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار تاریخ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حسینعلی قربانی تاریخ انقلاب اسلامی ایران پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سیدمحمدجواد قربی پژوهشگر
میثم قهرمان استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی (وابسته به مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
مهدی قیصری گروه تاریخ انقلاب اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
محمدتقی کرمی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سمانه کشوردوست گروه انقلاب اسلامی، دانشکده معراف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
عبدالله متولی تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه اراک،اراک،ایران.
سید زکریا محمودی رجا علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
عبداله مرادی جامعه شناسی انقلاب اسلامی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه دفاع ملی
رضا معینی رودبالی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان
حمیدرضا ملک محمدی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی منصوری تاریخ انقلاب اسلامی ایران دکتری تاریخ
حمیدرضا منیری حمزه کلایی تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
مجید رضا موؤمنی استاد یار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
فرشته میرحسینی دانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی دانشگاه شاهد
مهدی نادری استادیار دانشگاه شاهد
مجتبی نوروزی استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانسگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران
مهدی وزین افضل تاریخ انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت،جیرفت، ایران.
بتول یوسفی دانشگاه الزهرا(س)