داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مسعود آدینه وند جامعه شناسی انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان های تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد آقایی جامعه شناسی انقلاب اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
زینب احمدوند تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران، تاریخنگاری انقلاب اسلامی گروه تاربخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه، ایران.
فرج الله احمدی تاریخ روابط خارجی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهدی اسدی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه کرمان،کرمان،ایران.
اکبر اشرفی جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
مرتضی اکبری تاریخ محلی انقلاب اسلامی استادیار گروه تاریخ دانشگاه ایلام
رضا الله دادی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سهراب انعامی علمداری جامعه شناسی انقلاب اسلامی دکترای روابط بین الملل
احمد بازماندگان خمیری تاریخ محلی انقلاب اسلامی گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم، ایران.
محمد بختیاری رجال انقلاب اسلامی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
مرتضی بکی حسکویی جامعه شناسی انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی بیاتی تاریخ محلی انقلاب اسلامی استادیار تاریخ گروه معارف اسلامی،دانشکده الهیات،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران.
مرضیه بیگی زاده تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه، هرسین، میدان جمهوری اسلامی، بلوار سپاه، کوچه شهید مرادعلی قنبری، نبش بن بست اخلاص ۸
محسن پرویش تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.
نصرالله پورمحمدی املشی استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
محمد پیری تاریخ محلی انقلاب اسلامی خیابان دانشگاه - مجتمع مسکونی اساتید- پلاک 12 - منزل محمدپیری
یوسف ترابی تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران دانشیار علوم سیاسی دانشگاه انتظامی امین
رشید جعفرپور کلوری جامعه شناسی انقلاب اسلامی قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
علی اکبر جعفری جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه روابط دانشگاه مازندران
مصطفی جوان تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران، مطبوعات انقلاب اسلامی دانش آموخته دکتری تاریخ
مهدی جوکار اندیشه سیاسی دکتری دانشگاه تهران
محمدجعفر چمنکار تاریخ محلی انقلاب اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
سجاد چیت فروش اندیشه سیاسی هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
امیر حسین حاتمی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
ابوالفضل حسن آبادی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران، تاریخ شفاهی و خاطرات انقلاب اسلامی مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی
اسماعیل حسن زاده استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
عبدالرسول حسنی فر جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میرهادی حسینی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران
جواد حقگو تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران استادیارگروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی، دانشکده اندیشه و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمد حیدری تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا دشتی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
طلعت ده پهلوان تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ اسلام،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران.
مرتضی دهقان نژاد تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران، جامعه شناسی انقلاب اسلامی استاد گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.
نظام علی دهنوی استادیار تاریخ، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
علی رستم نژاد تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دکتری تاریخ محلی
عباسعلی رهبر اندیشه سیاسی دانشیار عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی زارعی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانش آموخته دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
نعمت الله زکی پور تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
حسن زندیه تاریخنگاری انقلاب اسلامی استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
بهمن زینلی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
محمود سادات تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مظفر شاهدی پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
سید علاءالدین شاهرخی نهادها و سازمان های تاریخ انقلاب اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
حبیب شرفی صفا تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دکتری تاریخ ایران اسلامی
عادل شعبانی مقدم تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
علی شهوند تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ دانشگاه بوشهر
شیدا صابری تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشگاهی
محمود صادقی علوی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
رضا صحت منش تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت،جیرفت،ایران.
مهدی صلاح احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
فاطمه طاهرخانی جامعه شناسی انقلاب اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
سید مصطفی طباطبایی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
علی‌محمد طرفداری تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار تاریخ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
علی ططری نهادها و سازمان های تاریخ انقلاب اسلامی سند پژوه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
مجید عباسی(اشلقی) جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالمطلب عبداله تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی(
محمدرضا عسکرانی مطبوعات انقلاب اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، صندوق‌پستی 4697- 19395، ایران.
زهرا علیزاده بیرجندی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه بیرجند،بیرجند،ایران.
حامد عمویی جامعه شناسی انقلاب اسلامی هیأت علمی مدعو، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
قاسم فتاحی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران حوزه هنری انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
محمدجواد فتحی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دکتری علوم سیاسی،گرایش آینده‌پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد
مرتضی فرخی جامعه شناسی انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی- گروه علوم سیاسی
آرمان فروهی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دکتری تاریخ
صونا قاجار تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
بهزاد قاسمی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار تاریخ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حسینعلی قربانی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سیدمحمدجواد قربی تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران پژوهشگر
سید حسن قریشی کرین استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
میثم قهرمان اندیشه سیاسی استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی (وابسته به مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
مهدی قیصری تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران گروه تاریخ انقلاب اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
محمدتقی کرمی جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
حمید کرمی پور تاریخ شفاهی و خاطرات انقلاب اسلامی دانشیار گزوه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران،تهران،ایران
سمانه کشوردوست اندیشه سیاسی گروه انقلاب اسلامی، دانشکده معراف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
عبدالله متولی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه اراک،اراک،ایران.
ذکرالله محمدی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.
رضا محمدی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران پژوهشگر پسا دکتری گروه تاریخ دانشگاه اراک
سید زکریا محمودی رجا تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
عبداله مرادی جامعه شناسی انقلاب اسلامی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه دفاع ملی
مطلب مطلبی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران گروه تحقیقات تاریخ معاصر، پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، تهران، ایران.
رضا معینی رودبالی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان
الهام ملک زاده هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
توران منصوری تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی منصوری تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دکتری تاریخ
حمیدرضا منیری حمزه کلایی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
محمود مهمان نواز تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج
مجید رضا موؤمنی بازتاب انقلاب اسلامی استاد یار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
فرشته میرحسینی جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی دانشگاه شاهد
مهدی نادری تاریخ تحولات جمهوری اسلامی ایران استادیار دانشگاه شاهد
نورالدین نعمتی تاریخ روابط خارجی گروه تاریخ- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه تهران- تهران- ایران.
مجتبی نوروزی جامعه شناسی انقلاب اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانسگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران
سید مرتضی نوعی باغبان تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده الهیات،دانشگاه فردوسی،مشهد،ایران.
مهدی وزین افضل تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت،جیرفت، ایران.
هادی وکیلی احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی انقلاب اسلامی، تاریخ محلی انقلاب اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
بتول یوسفی جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه الزهرا(س)