داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد آقایی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
اکبر اشرفی جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
سهراب انعامی علمداری دکترای روابط بین الملل
مرتضی بکی حسکویی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف ترابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه انتظامی امین
رشید جعفرپور کلوری جامعه شناسی انقلاب اسلامی قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
علی اکبر جعفری دانشیار گروه روابط دانشگاه مازندران
مهدی جوکار دکتری دانشگاه تهران
سجاد چیت فروش هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
عبدالرسول حسنی فر جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد حیدری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فاطمه طاهرخانی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالمطلب عبداله دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی(
حامد عمویی جامعه شناسی انقلاب اسلامی هیأت علمی مدعو، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
محمدجواد فتحی دکتری علوم سیاسی،گرایش آینده‌پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد
مرتضی فرخی جامعه شناسی انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی- گروه علوم سیاسی
صونا قاجار عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
سیدمحمدجواد قربی پژوهشگر
میثم قهرمان استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی (وابسته به مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
محمدتقی کرمی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سمانه کشوردوست گروه انقلاب اسلامی، دانشکده معراف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
سید زکریا محمودی رجا علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
عبداله مرادی جامعه شناسی انقلاب اسلامی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه دفاع ملی
مجید رضا موؤمنی استاد یار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
فرشته میرحسینی دانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی دانشگاه شاهد
مهدی نادری استادیار دانشگاه شاهد
بتول یوسفی دانشگاه الزهرا(س)