1. راهبردهای دفاعی در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای: با رویکرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه مالک اشتر تهران

چکیده

تأمین دفاع و امنیت در گفتمان خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از حوزه‌های بسیار حیاتی در قلب سیاست بین‌المللِ دولت‌ها است. لذا تأمین امنیت به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر، از اقدامات مهم استراتژیست­ ها در جایگاه نظر و اجرای آن توسط مدیران این بخش است. این امر سبب شده دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی به دنبال تدوین راهبردهای خود در حوزۀ دفاع و در بستر رعایت گفتمان خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی به‌منظور افزایش قدرت نرم و همراه کردن افکار عمومی جامعه بین‌الملل نسبت به صلح‌آمیز بودن اقدامات دفاعی خود باشند. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اثرگذارترین بازیگران اصلی منطقه نیز در جهت حفظ امنیت پایدار خود از این امر مستثنی نیست؛ از آنجا که دیدگاه دفاعی رهبران هر جامعه‌ تشکیل‌دهنده ی مبانی دفاعی آن جامعه است، ما را بر آن می‌دارد به واکاوی اندیشه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فرماندهی کل قوا با رویکردی به مقولۀ خلع سلاح و کنترل تسلیحات در چارچوب نظری برساخته از ایدئولوژی انقلاب اسلامی و آنچه از یک حکومت اسلامی انتظار می‌رود، بپردازیم. از این منظر پرسش اصلی این است که؛ «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در پرتو آراء و اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای با رویکرد خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی چگونه تدوین ‌شده است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش کتابخانه‌ای و سیر در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین(ع) و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری استفاده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defensive strategies in the light of defensive ideas of Imam Khamenei: With disarmament approach and weapons control

نویسندگان [English]

  • Abu Muhammad Asgarkhani 1
  • aboalghasem babatabar sorkhi 2
  • Seyyed Mohammad Jafarinejad 2
1 Associate Professor, University of Tehran
2 Graduate of International Relations Males ashtar tehran
چکیده [English]


Providing defense and security in disarmament discourse and controlling weapons are vital areas in the heart of international policy of states. Therefore, securing as a undeniable necessity, is an important measure of the strategists in the position of the viewpoint and its implementation by the managers of this sector. This has caused states as the main actors to formulate their strategies in the field of defense and in the context of observance of disarmament and arms control discourse to enhance the soft power and the public opinion of the international community to be peaceful in their defensive actions. Islamic iran as one of the most effective actors in the region in order to maintain its stable security is no exception; Since the defensive view of the leaders of each society is the defensive foundations of that Society,we tend to analyze the thoughts of leader of I.R.iran as the commander of whole force with an approach to the category of disarmament and arms control in the theoretical framework which is derived from Islamic revolution ideology and what is expected from an Islamic government.in this point of view the main question is that ‘’how has been developed Defensive strategies in the light of defensive ideas of imam khamenei With disarmament approach and weapon control’’to answer this question,the library method and investigation in the verses of HOLY QURAN and innocent Shiite imams and total speeches of the supreme leader has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense
  • security
  • disarmament
  • arms control
  • soft power