چشم انداز تاریخی تشکیلات فراماسونری در دوره پهلوی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران اسلامی و مدرس گروه تاریخ و مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

ریشة تشکیلات ماسونی در ایران به اوایل دوره قاجار بازمی‌گردد. ساختار و ماهیت این تشکیلات با تحولات تاریخی فلسفة سیاسی و حاکمیت گره خورده است. لژهای فراماسونری بعد از شهریور 1320 و کودتای 28 مرداد در ایران پا گرفتند و به حوزه‌های نفوذ پیوستند. تشکیلات ماسونی به‌مثابه قدرت‌های پنهان و در سایه، دارای وابستگی‌ها و کنش‌های مختلفی بوده‌اند. دوره پهلوی دوم عصر تکوین واقعی تشکیلات ماسونی در ایران است. فراماسونری در این دوره ۳۷ ساله دارای ابعاد و زوایای پنهان و متناقضی است که در طول تاریخ مغفول مانده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی، رصد و تبیین تاریخی تشکیلات فراماسونری ایران در عصر پهلوی دوم است که پژوهشگر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مطالعات تاریخی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و کتابخانه­ ای درصدد پاسخ‌گویی به ابهامات پژوهش می‌باشد. یافته‌ها بر این است که تشکیلات فراماسونری در طول سه دهه از عمر پهلوی دوم هم به ساختار هویتی مستقل دست یافت و در مقام یکی از مؤلفه‌های قدرت به‌صورت علنی ظاهر شد. این تشکیلات در روابط و کشمکش‌های درباری چه در سطح داخلی و هم به‌عنوان عناصر وابسته قدرت‌های فرامحلی و جهانی دارای کارکردهای متعددی بودند. در این دوره حوزه نفوذ لژهای فراماسونری وسعتی کشوری یافته و کانون­ های وابسته از انفعال خارج شدند و اولیای قدرت مناسبات درون تشکیلاتی را هدفمند و سازمان‌دهی نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The historical perspective of Freemasonry in the Pahlavi (2) period

نویسنده [English]

  • Amir Mohammadi
Farhangian university
چکیده [English]

Introduction: The roots of Masonic organizations in Iran go back to the early Qajar. The structure and nature of these organizations are tied to the historical developments of political philosophy and governance. Freemasonry lodges started in Iran after September 20th and August 28th coup and joined the spheres of influence.

Iranian missionaries had identity and social functions apart from organizational actions and played a role as the emerging components of the 20th century. The Pahlavi period is the period of continuation and real development of Masonic organizations in Iran. Freemasonry in this thirty-seven-year period has hidden and contradictory dimensions and angles that have been neglected throughout history.

Purpose: The purpose of writing this article is to academically review observe and explain the history of Freemasonry in Iran during the Pahlavi era. It is able to respond to many contradictions and orientations in this field.

Method: The researcher tries to answer the unsolved ambiguities of the research with a descriptive-analytical method and in the framework of historical studies and relying on archival and library documents.

Freemasonry organizations achieved an independent identity structure during the three decades of Pahlavi II's life and they appeared publicly as one of the components of power. These organizations had conflicts both at the domestic level and as dependent elements of extra-local and global powers.

During this period the sphere of influence of the lodges gained a national extent and the affiliated centers were withdrawn from passivity and the leaders of power aimed and organized intra-organizational relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi (2)
  • Freemasonry
  • Masonic lodges
  • historical explanation
  • Freemason