6. مطالعه بازتاب انقلاب اسلامی ایران برمنطقه قفقاز جنوبی با تاکید بر نظریه پخش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات سیاسی سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 جامعه شناسی انقلاب دانشگاه شاهد تهران

چکیده

هدف این نوشتار، تبیین بازتاب‌های انقلاب اسلامی بر منطقه‌ی قفقاز جنوبی با تأکید بر مسلمانان و شیعیان بر اساسِ نظریة پخش است، از این رهگذر، انقلاب اسلامی به‌عنوان مبدأ پخش و قفقاز جنوبی به‌عنوان مقصد، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرار گرفته است. در موضوع پخش نیز با ارائه‌ی شواهدی عینی در مسیر اثبات بازتاب‌های انقلاب بر این منطقه به این سؤال پرداخته می‌شود که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیراتی بر منطقه قفقاز جنوبی داشته است؟ روش تحقیق کیفی و رویکرد تحلیل اسنادی روشی است که این پژوهش از آن بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the reflection of the Islamic Revolution of Iran on the South Caucasus region with emphasis on the diffusion theory

نویسندگان [English]

  • ali morshedizad 1
  • abbas nori 2
1 Associate Professor, Department of Political Science and Political Studies, Islamic Revolution, Shahed University
2 shahed Tehran university
چکیده [English]

Based on the diffusion theory, the purpose of this article is to explain the reflections of the Islamic Revolution on the South Caucasus region with emphasis on Muslims and Shiites. Concerning this theory and by presenting objective evidence for proving the reflections of the revolution on this region, the question is: what effects have the Islamic Revolution of Iran had on the South Caucasus region? The research approach is qualitative and the method of documentary analysis is the method that this research has used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reflection of the Islamic Revolution
  • South Caucasus
  • diffusion Theory
  • Islam and the West
  • Shiites