5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

ریشه‌ی چالش‌های جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و تمدن غربی در اندیشه متفکرین و استراتژیست‌های غربی عمیق‌تر است. تا جایی که گفته‌ها و مواضع آن‌ها گاه فراتر از مسائل سیاسی تعبیر می‌شود و نوعی مقابله با گفتمان و تمدن اسلامی است. با توجه به اهمیت این مسئله، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود با معرفی فرانسیس فوکویاما، متفکر آمریکایی، به بررسی نظریات و سخنان وی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. برای پیشبرد این پژوهش از روش تحلیل مضمون و برای گردآوری داده‌ها از ابزار فیش‌برداری از منابع مختلف استفاده‌شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که فرانسیس فوکویاما چه مواضعی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد و هدف از طرح  این مواضع چیست؟ یافته‌های تحقیق مؤید آن است که ریشه‌های فکری موضع‌گیری فوکویاما در قالب تقابل نرم با جمهوری اسلامی ایران و ناشی از اسلام هراسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Fukuyama's remarks against the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohamad rahim eivazi 1
  • safiye rezaee 2
1 shahed university
2 Department of Political Science, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the minds of Western thinkers and strategists, the roots of the Islamic Republic of Iran's challenges with the United States and Western civilization are deeper. To the extent that their statements and positions are sometimes interpreted beyond political issues and is a kind of confrontation with Islamic discourse and civilization. Given the importance of this issue, the present article tries to introduce Francis Fukuyama, an American thinker, to examine his views and statements against the Islamic Republic of Iran. To advance this research, content analysis method has been used and to collect data, filing tools from different sources have been used. The main question of the research is “what are the positions of Francis Fukuyama against the Islamic Republic of Iran and what is the purpose of these positions?” The findings of the study confirm that the intellectual roots of Fukuyama's stance are in the form of a soft confrontation with the Islamic Republic of Iran and stem from Islamophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • Islamic Republic of Iran
  • Islamic Revolution
  • Fukuyama
  • Theme Analysis