4. مروری بر زمینه‌های تقویت پراگماتیسم آمریکایی در برابر ایران با تمرکز بر حقوق بشر از سال دو هزار میلادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از ارائه‌ نوشته‌ی حاضر، تحلیل انتقادی سیاست خارجی و رفتار سیاسی ایالات‌متحده آمریکا در قبال ایران با محوریت مواضع حقوق بشری از سال دو هزار به این‌سو است. در این پژوهش نگارندگان با رویکردی تبیینی– تحلیلی (با شیوه گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی) در پی پاسخ‌گویی به این مسئله یا پرسش هستند که ماهیت مواضع حقوق بشری و رفتار سیاسی ایالات‌متحده آمریکا در قبال ایران از دهه دو هزار به این‌سو چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش آن است که مواضع حقوق بشری ایالات‌متحده آمریکا در قبال ایران از سال دو هزار میلادی به این‌سو عمدتاً تابعی از اهداف و سیاست‌های واقع‌گرایانه، قدرت بنیاد و منفعت طلبانه در چارچوب اصول و مؤلفه‌های پراگماتیسم است و شعار و گفتمان‌های حقوق بشری‌اش عمدتاً جنبه ابزاری، تبلیغی و تاکتیکی برای پنهان‌سازی اهداف باطنی یادشده دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین گفتمان به‌ظاهر حقوق بشری این کشور در ساحت نظری و رفتار سیاسی و سیاست خارجی، شکافی جدی وجود دارد. استفاده‌ی گزینشی آمریکا از حقوق بشر علیه ایران و نادیده گرفتن مشکلات حقوق بشری کشورهای ناقض این موضوع به‌ویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، تا حد زیادی تأییدکننده‌ی جهت‌گیری‌های پراگماتیستی این کشور هستند. از این منظر، ایالات‌متحده آمریکا به دنبال تثبیت هژمونی و رهبری سیاسی خود در جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تثبیت هژمونی خود بر اقتصاد جهانی نولیبرالیستی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Strengthening the American Pragmatism Against Iran with a Focusing on Human Rights since 2000

نویسندگان [English]

  • KhaLIL Sardarnia 1
  • Sasan Ahmadi asl 2
1 Prof of Shiraz University
2 M.A Graduated in Political Science at Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to critically analyze the foreign policy and political behavior of the United States towards Iran, focusing on human rights positions since 2000. In this study, the authors use an explanatory-analytical approach (using library and Internet data collection methods) to answer the question of what is the nature of human rights positions and political behavior of the United States towards Iran since the 2000s? answering this question, the research hypothesis is that the human rights positions of the United States towards Iran since 2000 are mainly a function of realistic goals and policies, fundamentalist and utilitarian power within the principles and components of pragmatism, slogans, and discourses. its human rights are mainly instrumental, propaganda and tactical aspects to conceal these esoteric goals. Findings of the study indicate that there is a serious gap between the ostensible human rights discourse in the country from theory and political behavior and foreign policy perspectives. The selective use of human rights by the United States against Iran and disregarding of the human rights problems of the violators, especially Saudi Arabia and the Zionist regime, largely confirm the pragmatic orientations of the US. In this sense, the United States has sought to consolidate its hegemony and political leadership in the world since the collapse of the Soviet Union and to consolidate its hegemony over the neoliberal world economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • United States of America
  • Human Rights
  • Pragmatism
  • Dominance