1. گذری بر آوردگاه های گفتمان‌ اسلام سیاسی و پهلویسم در مطبوعات پیش از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

بخش درخور توجهی از تولید و بازنشر محتوای ایدئولوژیک گفتمان پهلویسم از طریق مطبوعات به‌ویژه موسسه‌های مطبوعاتی اطلاعات و کیهان انجام می‌گرفت. در این حال، پژوهش منسجمی درباره‌ی نقش مطبوعات یادشده، در کشاکش گفتمان اسلام سیاسی با پهلویسم انجام‌نشده است. ازاین‌رو، در تحقیق پیش رو به این مسئله توجه گردیده و این پرسش‌ها مطرح‌شده است که تولید یا بازنشر محتوای ایدئولوژیکی در اطلاعات و کیهان چگونه بود و چرا با واکنش حاملان گفتمان اسلام سیاسی روبرو ‌شد و واکنش آن‌ها شامل چه مواردی بود؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حضور مدیران ارشد این دو موسسه در ارکان حکومتی پهلوی و پذیرش منصب سناتوری مجلس و افزون بر آن، برخی تولیدات ایدئولوژیک این دو موسسه، همچون انتشار تقریباً هرروزه‌ی تصاویر شاه و نمادهای سلطنتی همراه با مقالات متعدد، پذیرش و تبلیغ برنامه‌های انقلاب سفید به‌ویژه از سوی مبلغان مذهبی دو موسسه که دین را در راستای اهداف حکومت به خدمت گرفته بودند، سبب موضع‌گیری و تولید محتوای ایدئولوژیک از سوی حاملان گفتمان اسلام سیاسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the discourses of political Islam and Pahlavi in the press before the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • hasan zandiyehh 1
  • hosainali ghorbani 2
1 Assistant Professor, Department of History, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
A significant part of producing and republishing of the ideological content of the Pahlavi discourse was done through the press, especially the press institutes of Ettelaat and Keyhan. However, no coherent research has been done on the role of the press in the conflict between the discourse of political Islam and Pahlavi. Therefore, in the present study, this subject has been considered and the questions have been raised as to what was the production or republishing of ideological content in information and the universe and , did it face the reaction of the bearers of political Islam discourse, and what were their reactions? The research findings show that the presence of senior managers of these two institutions in the Pahlavi government and the acceptance of the senatorial position of the parliament and in addition, some ideological productions of these two institutions, such as publishing almost daily images of the king and royal symbols with numerous articles, accepting and promoting programs such as The White Revolution, especially by the religious preachers of the two institutions who used religion in line with the government's goals, led to the position and production of ideological content by the bearers of the discourse of political Islam.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Political Islam
  • Pahlaviism
  • Press
  • Discourse