3. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی با تاکید بر مفاهیم مورد نظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار ، گروه حقوق و روابط بین الملل ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از تجربه‌های تاریخی جمهوری اسلامی ایران در طراحی‌های امنیت خارجی، موضوع «عمق استراتژیک/راهبردی» است. عمق استراتژیک از مفاهیم اساسی برای تحلیل رخدادهای جهان نوین است که می‌تواند میزان نفوذ یک کشور را مشخص کرده و پشتوانه خوبی برای اعمال سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورها باشد. امام خامنه‌ای(مدظله العالی) در راستای دفاع از انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌های بلند آن، مانند دستیابی به تمدن نوین اسلامی، عمق راهبردی را مطرح کردند. با توجه به اهمیت گسترش عمق راهبردی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، و با هدف تبیین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در ارتقای عمق استراتژیک، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که از دیدگاه امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، با چه راهبردهایی می‌توان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء داد؟ نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که ارتقای توانایی‌های دفاعی و هجومی، نشر فرهنگ اسلامی و ایرانی، ایجاد جایگاه اقتصادی قابل اتکاء در دیگر کشورها، ایجاد قدرت نظامی برون‌مرزی، پشتیبانی از جبهۀ مقاومت و افزایش توانایی‌های آن‌ها و همچنین ایجاد و گسترش ‌همکاری‌های دفاعی- امنیتی با کشورهای اسلامی و ‌هم‌پیمان از راهبردهای اساسی جهت ارتقای عمق استراتژیک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foreign Security Designs and Historical Experience of The Islamic Republic of Iran Emphasizing the concepts intended by the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Seyed Asghar Jafari
Associate professor, International Relations and Law Department, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the historical experiences of the Islamic Republic of Iran in foreign security planning is the "strategic depth". this is one of the basic concepts for analyzing the events of the new world, which can determine the extent of a country's influence and be a good support for the implementation of regional and supra-regional policies of countries. Imam Khamenei (as) in defending the Islamic Revolution and its lofty goals and aspirations, such as achieving a new Islamic civilization, proposed a strategic depth. Given the importance of strategic depth expansion from the view point of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, the present study with a descriptive-analytical approach, and with the aim of explaining the strategies of the Islamic Republic of Iran in promotion of strategic  depth, will answer the main question from Imam Khamenei's point of view, “with what strategies could the strategic depth of the Islamic Republic of Iran be enhanced?” The results show that the promotion of defense and offensive capabilities, the spread of Islamic and Iranian culture, the creation of a reliable economic position in other countries, the establishment of foreign military power, support for the resistance and increase their capabilities, as well as the establishment and expansion of defense-security cooperation with allied and Islamic countries, are some of the basic strategies to enhance strategic depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Depth
  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic Republic of Iran
  • Military Power
  • Defense Cooperation
  • Resistance Front
  • Quds Force