5. دیپلماسی مدبرانه: الگوی برآمده از چهار دهه مقاومت اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

همۀ کشورها برای رسیدن به درجۀ مطلوبی از توسعه برنامه‌ریزی کرده و جهت تحقق یا ارتقای آن راهبردهایی را در نظر می‌گیرند. کشورهای توسعه‌یافته درصدد توسعه روزافزون و افزودن بر فاصلۀ خود با کشورهای توسعه‌نیافته و در حال ‌توسعه هستند؛ در مقابل سایر کشورها نیز در پی کاستن از شکاف موجود می‌باشند. برای رسیدن به توسعه ملی مناسب به ابزارهای متنوع از جمله دیپلماسی مدبرانه نیاز است. دیپلماسی مدبرانه می‌تواند تسهیل‌گر توسعه ملی از طریق تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارتباط نظام‌مند با جامعه بین‌الملل و بهره‌گیری از فرصت‌ها باشد؛ الگویی که پس از چهار دهه انقلاب اسلامی ایران می‌تواند مورد توجه دیپلماسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مهم در حال ‌توسعه تلاش دارد تا بر اساس سند چشم‌انداز 1404 به کشوری توسعه‌یافته و قدرت نخست منطقه تبدیل شود. یکی از ابزارهای تحقق این امر بهره‌گیری از دیپلماسی مدبرانه است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی است که دیپلماسی مدبرانه با بهره‌گیری از چه راهبردهایی می‌تواند به تحقق توسعه مطلوب اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر شود؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prudent diplomacy: a result model out of four decades of economic resistance In the post- revolation Iran

نویسنده [English]

  • majid abbasi
چکیده [English]

All countries plan to achieve the desired level of development and consider strategies to achieve or improve it. Developed countries are looking for increasing development and increasing their distance from underdeveloped and developing countries; In contrast, other countries are seeking to close the gap. Achieving proper national development requires a variety of tools, including prudent diplomacy. Prudent diplomacy can facilitate national development through the implementation of resistance economic policies and systematic communication with the international community and taking advantage of opportunities; A model that can be considered by diplomacy four decades after of the Islamic Revolution of Iran. The Islamic Republic of Iran, as an important developing country, is trying to become a developed country and the first power in the region, according to its 2050 vision. One of the tools to achieve this is the use of prudent diplomacy. The main purpose of this study is to answer the main that what strategies can be used by deliberate diplomacy to achieve the desired economic development and implementation of resistance economic policies?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prudent Diplomacy
  • Iran's Foreign Policy
  • National Development
  • Vision 2025
  • World Economy