1. مروری بر رفتار رأی‌دهی شهروند ایرانی در انتخابات (با تمرکز بر سال‌های 1398- 1388)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد(پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی)

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی و تحقق مردم‌سالاری دینی، بستر مشارکت سیاسی و به‌ویژه مشارکت انتخاباتی را فراهم ساخت. ازاین‌رو، در یک دهه اخیر، گونه­های مختلف رأی­دهی در جامعه ایرانی مشاهده شده است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که؛ رفتار رأی­دهی شهروندان ایرانی در انتخابات سال­های 1398- 1388 چگونه بوده است؟ در این راستا، برای انجام مقاله از روش تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده‌ها از ابزار فیش‌برداری در منابع مختلف بهره گرفته شده است. از ابتدای انقلاب اسلامی، بخشی از شهروندان به شکل حمایتی و بر اساس تکلیف شرعی در انتخابات شرکت کرده و کماکان این شیوۀ رأی­دهی در بخشی از جامعه پابرجا است. در ادامه، با تشدید روند توسعۀ اقتصادی، تغییر سبک زندگی و افزایش فشارهای معیشتی به جامعه، رأی­دهی منفعت­گرا رشد یافت و از سویی دیگر، با ظهور برخی ناکارآمدی­ها و ضعف­ها، تراکم نارضایتی رأی‌دهی‌های اعتراضی برجسته­تر شده است. همچنین با فراگیری شبکه­های اجتماعی، رأی‌دهی هیجانی نیز روندی فزاینده را تجربه می­کند. در سطح خرد و محلی نیز، رأی­دهی طایفه‌ای و قومی - مذهبی قابل مشاهده است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of The Electoral Behavior of Iranian Citizens in Elections (Focusing on the years 2009-2019)

نویسندگان [English]

  • Amini Parviz 1
  • mohsen mohammadi khanghahi 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahed University (Corresponding Author)
2 PhD Student in Political Science, Shahed University (Researcher, Higher National Defense University)
چکیده [English]

The occurrence of the Islamic Revolution and the realization of religious democracy provided a basis for political and especially, electoral participation. In the last decade, different types of voting have been observed in the Iranian society. The main question of this article is that: What was the Electoral behavior of Iranian citizens in the elections of 2009-2019? In this regard, document analysis method has been used to perform the article and filing tools in different sources have been used to collect data. Since the beginning of the Islamic Revolution, a part of the citizens have participated in the elections in a supportive manner as religious duties, and this method of voting still exist in a part of the society. Subsequently, with the intensification of economic development, lifestyle changes and increasing living pressures on society, utilitarian voting increased, and with the emergence of some inefficiencies and weaknesses, the density of protest votes became more prominent. Also, with the pervasiveness of social media, emotional voting is experiencing an increasing trend. At the micro and local levels, sectarian and ethnic-religious voting is also visible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Participation
  • Elections
  • Voting Behavior
  • Islamic Revolution
  • Iranian Citizen