3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مفاهیم راهبردی در اندیشۀ امام خمینی(ره) که علاوه­ بر ابعاد ملی، جنبه­ های بین‌المللی برای جهان اسلام دارد، وحدت در جهان اسلام است. به اعتقاد امام(ره)، مسلمانان برای رشد و تعالی نیازمند وحدت، همبستگی و همدلی هستند و دور شدن از وحدت اسلامی یکی از عوامل استحاله نظام اسلامی و فرایند تمدن­ سازی محسوب می­ شود. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر تلاش دارد با بهره ­گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ­ای به این سؤال پاسخ دهد که وحدت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) چه آثاری دارد و در نقطه مقابل، دوری از اتحاد اسلامی (تفرقه) چه تبعات منفی برای جهان اسلام و کشورهای اسلامی خواهد داشت؟ یافته ­های مقاله نشان می ­دهد که وحدت اسلامی عامل ارتقا امنیت، پیشرفت، عزت و کرامت امت اسلامی در برابر دشمنان اسلام است و اگر به‌جای وحدت، فرایند تفرقه در جهان اسلام گسترش یابد، امت واحده اسلامی تحقق نمی­ یابد و به از بین رفتن اسلام ناب محمدی(ص)، سلطه قدرت­های بزرگ بر جهان اسلام و دوری جوامع اسلامی از استقلال پایدار و همه­ جانبه منجر می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of unity and division of the Islamic Ummah in Imam Khomeini's thought

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamshidiha 1
  • malihe nikravesh rostami 2
1 Full Professor at Department of Islamic Social Sciences University of Tehran
2 Graduated of political science at University of Mazandaran
چکیده [English]

 
One of the strategic concepts in Imam Khomeini's thought that, in addition to national dimensions, has international aspects for the Islamic world, is unity in the Islamic world. According to Imam’s thoght, Muslims need unity, solidarity and empathy for development and elevation and moving away from Islamic unity is one of the factors in the transformation of the Islamic system and the process of civilization. Regarding its importance, the present article tries to answer the question of the effects of Islamic unity and on the other hand the negative consequences of moving away from unity (division) for the Islamic world and Islamic countries from Imam Khomeini's point of view, using descriptive-analytical method and library resources. Results show that Islamic unity promotes Islamic Ummah's security, progress and dignity against Islam's enemies. And if instead of unity, division spreads in in the Islamic world a single Islamic nation cannot be realized and that ends up in the destruction of pure Mohammadan Islam, dominance of great powers over the Islamic world and the distance of Islamic societies from lasting and comprehensive independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Unity
  • Imam Khomeini
  • Islamic World
  • Islamic Ummah
  • Division
  • Dignity
  • Security