1. بررسی نقش «منبر» به‌عنوان رسانه طراز انقلاب اسلامی بر اساس مدل ارتباطی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)و عضو انجمن علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکاه خوارزمی

چکیده

انقلاب‌های قرن بیستم معمولاً به دو جریان اصلی نظری مرسوم یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم گرایش داشته و از مبانی نظری آن‌ها بهره بردند. انقلاب اسلامی به لحاظ نظری و عملی نه‌تنها تعلقی به این دو مشرب فکری نداشته، بلکه به‌عنوان یک مسیر مستقل مبتنی بر اندیشه و مکتب اسلام شکل گرفت و شعار اصلی خود را پس از استقرار نظام اسلامی «نه شرقی و نه غربی» قرار داد. تفاوت این انقلاب با سایر انقلاب­ها علاوه ­بر رهبری، شعارها، مکتب نظری و حامیان باید در انتخاب و بهره‌گیری از «نوع رسانه در پیام‌رسانی» جست‌وجو کرد. امام خمینی(ره) به دلایل مختلف رسانه «منبر» با محوریت مساجد و تکایا را به‌عنوان رسانه انقلاب انتخاب کردند. مقاله حاضر تلاش دارد نشان دهد؛ چرا رسانه منبر به ­عنوان رسانۀ اصلی انقلاب اسلامی انتخاب شد؟ نتایج مقاله نشان می‌دهد عوامل مؤثر در انتخاب رسانه منبر برای انقلاب اسلامی عبارت از؛ ماهیت رهبری انقلاب، اهداف نیروهای انقلابی، ماهیت منابر، ممنوعیت استفاده از رسانه‌های مختلف توسط انقلابیون، ماهیت جامعه ایران در دوران انقلاب و کارکردهای منبر (تطبیق، دستیابی به هدف، یکپارچگی، انسجام و پایداری) در فرایند پیام‌رسانی انقلاب اسلامی است. روش پژوهش حاضر نیز تحلیلی-توصیفی با رویکرد کارکردگرایی ساختی و استعانت از الگوی ارتباط است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the rule of ((pulpit)) as the first rate media of Islam revolution according to the communicational model

نویسندگان [English]

  • rashid jafarpoor kolouri 1
  • Abbas Javadian 2
1 PhD in Political Science from the Imam Sadiq University, University Teacher and member of Scientific Association of Political Sociology of Iran
2 Graduated of Kharazmi University in master of International Relations and Researcher at the Research Institute of Islamic Revolution .
چکیده [English]

 
 
 
The twentieth century revolutions usually tended towards two main theoretical currents. Namely liberalism and socialism, and benefited from their principles. Islamic revolution both theoretically and practically not only didn’t belong to these two intellectual dispositions, but rather it was formed as an independent pathway which was based on Islamic thought and school and after establishment made its main slogan (( Neither East nor West)). The difference between this revolution and other revolutions, in addition to leadership, slogans, theoretical school and supports must be sought in selection and utilization of the type of media in messaging. Based on various reasons imam Khomeini chose ((pulpit media)) with the focus on mosques and tekyehs as the main media of the revolution. This article tries to show that why the pulpit media was chosen as the main media of the revolution? The results of the article show that influencing factors in choice of pulpit media for Islamic revolution in its massaging process include: the nature of revolution’s leadership, the goals of the revolutionary forces, the nature of pulpits, prohibition of the use of various media by revolutionaries , the nature of Iranian society during revolution and functions of the pulpit(adaptation, achieving the goal, integration, consistency, stability). The research method of this article is a descriptive_analytical one with structural functional approach and uses communicative pattern. The Islamic Revolution, Media, Pulpit, Preachers, People, Communication Model, Structural Functional

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic Revolution
  • Media
  • Pulpit
  • Preachers
  • People
  • Communication Model
  • Structural Functionalism