2. بایسته‌های فرهنگی تمدن نوین اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی انقلاب دانشگاه شاهد

چکیده

 مکتب اسلام اساسی‌ترین محور در حیات مسلمانان را تشکیل حکومتی می‌داند که پایه‌های آن بر اساس ارزش‌های فرهنگی اسلام بنا شده باشد؛ با توجه به این مسئله، تمدن اسلامی برگرفته از قرآن کریم و سنت پیامبر(ص)، پیشوایان معصوم (ع) و بیانات و رفتار آن‌ها است. منظور از تمدن‌سازی اسلامی، ایجاد نظام همه‌جانبه فرهنگی- اجتماعی است که ارکان و الزامات آن برگرفته از مبانی اسلامی باشد. این موضوع  به‌صورت خاص در نگاه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، نگارندگان مترصد هستند با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ارکان و الزامات فرهنگی شکل‌دهنده‌ تمدن‌سازی نوین اسلامی را در اندیشۀ مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار دهند. سؤال اصلی پژوهش به این قرار است ‌که بایسته‌های فرهنگی زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چه مورادی است؟ یافته‌ها نشان می­دهند محور و راهبرد فرهنگی که مهم‌ترین عامل تمدن‌سازی نوین اسلامی است، دارای ارکان چهارگانه دین، عقلانیت، اخلاق و علم است؛ از هریک از این ارکان نیز الزامات متناسب و هماهنگ اتخاذ می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural requirements of modern Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • mohammad jamshidi 1
  • saeed ghorbani 2
  • esmail arefigoravan 3
1 Associate Professor of Tarbiat Modarres University
2 PHD Student of Political Studies of the Islamic Revolution and the Researcher.
3 Graduated of in Sociology of The Islamic Revolution from the University of Shahed
چکیده [English]

 
Islam school considers the formation of a government, which its roots have been built according to Islamic cultural values, as the most important axis in the life of the Muslims. Accordingly, the Islamic civilization is derived from The Holy Quran, Prophet's tradition and innocent imams and their statements and behavior. What we mean by Islamic civilization, is to create a comprehensive cultural-social system which its pillars and requirements are based on basics of Islam. This issue has received special attention from Supreme leader point of view. In this research, authors intend to use descriptive-analytical method to examine cultural elements and requirements that shape the new Islamic civilization in the Supreme leader's thought. The main question is : what are the cultural requirements that underlie the formation of the modern Islamic civilization from the perspective of the Supreme leader? Results show that cultural pivot and guideline, which are the most important factors in modern Islamic civilization, have four pillars of religion, rationality, ethics and knowledge. Proportionate and coordinated requirements are adopted from each of these pillars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Supreme leader
  • Islamic Civilization
  • Islamic Modern Civilization
  • Cultural Requirements