کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 2
1. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-53

حمید بصیرت منش؛ محمدعلی جودکی؛ رقیه کشاورز


2. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-104

مجید عباسی(اشلقی)؛ سعید یعقوبی