تحلیل کشمکش‌ها و تضادهای سیاسی محمدرضا پهلوی و علی امینی در دوران صدارت امینی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

چکیده

علی امینی در دوران زندگی خود وارد عرصه‌های مختلف سیاست شد. با توجه به جایگاه سیاسی که داشت مورد توجه آمریکا قرار گرفت و به همین دلیل با حمایت آمریکا به نخست وزیری رسید. وی در طول صدارت خود اقدامات مهمی انجام داد. اصلاحات ارضی که برنامه‌ای از سوی کندی، رئیس جمهور ایالات متحده، بود به وی سپرده شد و همین امر موجب اختلاف‌های بیشتر او با شاه شد. زیرا شاه به دنبال انجام این اصلاحات به نفع خود بود. بنابراین زمانی که امینی سعی می‌کرد تا اصلاحات را به اجرا درآورد. محمدرضا پهلوی در تلاش بود تا در سفر خود به آمریکا، اصلاحات ارضی خود را به نام خود تمام کند. در نتیجه ادامه اصلاحات به دست شاه افتاد و امینی برکنار شد. هدف این مقاله، تحلیل تضادهای سیاسی محمدرضا شاه و علی امینی است. سؤال پژوهش حاضر عبارت است از اینکه چرا محمدرضا پهلوی از حمایت آمریکا از علی امینی بیمناک بود و سعی کرد تا اصلاحات ارضی به اسم امینی تمام نشود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، شاه از قدرت زیاد امینی به دلیل ترس از دست دادن سلطنت خود وحشت داشت و تلاش کرد تا قدرتش حفظ شود. روش گردآوری منابع در این پژوهش مطالعه اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the political conflicts and contradictions of Mohammad Reza Pahlavi and Ali Amini during the presidency of Amini

نویسندگان [English]

  • fatemeh farhadi 1
  • mirhadi hosseini 2
1 Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

On the verge of a different policy. With a political orientation that has changed America's direction, a decision has been deviated, and there is evidence that America has protected it, and I have defeated my minister Rasid. And the length of your feet is important to Anjam Dad. Land reforms, such as the program of a Canadian, the head of the United Eilat public, would like to know the matter, and there is a matter of disagreement between them. Zira Shah, Dunbal Anjam, are there reforms that will benefit him? Please make sure you are ready to make any repairs. Mohammad Reza Pahlavi, when your phone is lost, when you travel, take it to America, land repairs, go to sleep, and take it all the same. As a result of the continuation of the reforms of Dast Shah Aftad and Amini Barkanar. The purpose of this article is to analyze the political opposition of Mohammad Reza Shah and Ali Amini Est. A question that is relevant here: What is the meaning of Mohammad Reza Pahlavi’s protection of America on Amini in Yemen and the pursuit of land reforms that has Amini’s name in full? If it is too late, you can't save it. You can't save it. There are many sources in this area to read the chain of transmission and the knowledge, and to read the book of the Prophet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Amini
  • Mohammad Reza Pahlavi
  • Land Reforms
  • America
  • White Revolution