اجرای قانون کشف حجاب در شهر قم (بررسی اسنادی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمنی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حجاب در تاریخ معاصر ایران با ورود فرهنگ و اندیشه ­های غربی و دخالت سلبی حکومت­ ها ابعاد پیچیده ­ای پیدا کرده است. مسلماً هرگونه بررسی و چاره‌اندیشی در مورد آن نیازمند بررسی ریشه­ای شکل مواجهة عمومی با رفع و کشف حجاب و البته مطالعة سیاست­ های حکومت ­ها در قبال آن مسئله می­باشد. شهر قم به‌عنوان یک شهر مذهبی با تمرکز روحانیت در آن، می­تواند مورد مطالعاتی مناسبی در این زمینه محسوب شود. در این تحقیق با روشی توصیفی ـ تحلیلی، طی تحقیقی کتابخانه­ای و با بهره‌مندی از اسناد و مدارک آرشیوی موجود در آنها به بررسی و البته تحلیل موضوع پرداخته و در کنار آن تلاش شده با استفاده از خاطرات افراد آگاهِ معاصرِ رویداد(تاریخ شفاهی) بر جنبة استنادی و اقناعی کار افزوده شود. نتایج و یافته‌های تحقیق را می­توان این‌گونه بیان کرد که سیاست­ ها و روش­ های حکومت رضاشاه در زمینه اجرای قانون کشف حجاب در قم، به دو بُعد تبلیغاتی و اجرایی قابل‌تقسیم‌بندی است. ابعاد تبلیغاتی معمولاً در قالب مراسم و جشن­ های کشف حجاب، که بیشتر رویه­ ای فرمایشی و نمایشی داشت، دنبال می­شد و جنبه اجرایی آن که به مرور نسبت به جنبة اول، پررنگ‌تر، جدی­تر و خشن­تر شد؛ شامل ممانعت از حضور و برخوردهای تند با بانوان محجّبه در مدارس، ادارات، معابر و اجتماعات عمومی بود. روش تقابل مردم و علما نیز در برابر قانون کشف حجاب عموماً، بیشتر روشی تدافعی بود نه تهاجمی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of the Hijab Discovery Law in Qom (document check)

نویسنده [English]

  • Fateme Sadat Zeyghamiyan
PhD student of the History of Islamic Revolution , Department of Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute , Iran , Tehran
چکیده [English]

Hijab in the contemporary history of Iran has acquired complex dimensions with the introduction of western culture and ideas and the negative interference of governments. Certainly, any investigation and solution thinking about it requires a fundamental investigation of the form of public confrontation with the removal and discovery of the hijab, and of course, a study of the policies of the governments regarding that issue. The city of Qom, as a religious city with a concentration of clergy in it, can be considered as a suitable case study in this field. Regarding the research method, it should be said that in this research, with a descriptive-analytical method, during a library research and with the benefit of archival documents and documents available in them, the subject will be examined and of course analyzed, and besides that, the citation and persuasive aspect of the work will be added by using the memories of contemporary knowledgeable people of the event (oral history).The results and findings of the research can be expressed as follows: The policies and methods of Reza Shah's government in the field of implementation of the Hijab Removal Law in Qom can be divided into two dimensions, propaganda and implementation. Advertising dimensions; It was usually followed in the form of hijab unveiling ceremonies and celebrations, which mostly had a commanding and theatrical procedure, and its performance aspect, which gradually became more colorful, serious and violent, compared to the first aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documents on Discovery of hijab
  • Veil
  • Qom
  • Reza Shah
  • Clergymen