تبعید روحانیون مبارز استان همدان در دوران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری تاریخ، گرایش تاریخ معاصر، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و همدان‌شناس، مدیر پژوهش و کارشناس اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدیریت غرب کشور (همدان).

چکیده

در نهضت اسلامی به رهبری آیت­الله خمینی، روحانیون همدان از همان آغاز نهضت (1341) تا دستگیری و بازداشت وی و مهاجرت علما به تهران و تبعید امام خمینی از ایران و ورود به عراق با ایجاد دالان ارتباطی انقلابیون با آیت­ الله خمینی نقش بارزی داشتند. به خاطر این فعالیت­ ها روحانیون همدان در روند انقلاب اسلامی بازداشت، دستگیر و زندانی شدند و در آستانه پیروزی انقلاب به نقاط دورافتاده کشور تبعید گردیدند. مسئله این مقاله بررسی علل تبعید، میزان تأثیرگذاری فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی روحانیون تبعیدشده همدان علیه رژیم و فرجام کار آنها است. شیوه تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است که با بهره­گیری از منابع آرشیوی- کتابخانه­ای و تاریخ شفاهی انجام شده ­است. فرضیه مقاله این است که ارتباط معناداری بین اقلیم، عقاید، فعالیت‌های تبعیدیان، میزان تأثیرگذاری و مقبولیت اجتماعی در زیستگاه بومی و محل اقامت اجباری آنها وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فعالیت و عقاید سیاسی ـ اجتماعی و مذهبی روحانیون مبارز توأم با مقبولیت عامه با انتخاب تبعیدگاه‌های آنان ارتباط داشته که معمولاً محل تبعید ازنظر اقلیم زندگی و فعالیت‌های آنان، دقیقاً مقابل وضعیت قبلی تبعیدشدگان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Deportation of militant clerics of Hamadan province during the Islamic Revolution"

نویسنده [English]

  • abolfath momen
National Western National Library and Library Organization (Hamedan). Research Director and Document Expert
چکیده [English]

Abstract:

In the Islamic movement led by Ayatollah Khomeini, Hamadan clerics played a significant role from the very beginning (1342) until his arrest and detention and the migration of scholars to Tehran and exile from Iran and entering Iraq by creating a communication corridor between the revolutionaries and Ayatollah Khomeini. Because of these activities, Hamadan clerics were arrested, arrested and imprisoned during the Islamic revolution and were exiled to remote parts of the country on the eve of the victory of the revolution. The problem of this article is to investigate the causes of exile, the extent of the influence of the political-social activities of the exiled clerics of Hamedan against the regime and the outcome of their work. The research method in this research is descriptive-analytical, which was done using archival-library sources and oral history.The hypothesis of the article is that there is a significant relationship between the climate, beliefs, activities of exiles, the degree of influence and social acceptability in their native habitat and their forced residence. The findings of the research show that the activity and political-social and religious beliefs of militant clerics, along with popular acceptance, were related to the choice of their places of exile..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • clerics
  • Hamadan
  • political activities
  • exiles