بررسی اسنادی عملکرد آستان قدس رضوی در هشت سال جنگ تحمیلی؛ پشتیبانی، تبلیغات، اعزام نیرو، ایثارگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 بیناد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تهران، دانشنامه استانی دفاع مقدس

چکیده

از جنگ جهانی نخست به این سو دیگر تقریباً هر جنگی را می‌توان با عبارت «جنگ تام» توصیف کرد چرا که جنگ به میدان نبرد محدود نمانده و تمام ظرفیت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی یک کشور را به خود مشغول می‌دارد. جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز به‌خصوص برای طرف ایرانی یک «جنگ تام» به شمار می‌آمد. آستان قدس رضوی یکی از نهادهای مذهبی- اجتماعی-اقتصادی ریشه‌دار در کشور بود که به سهم خود در جنگ تحمیلی هشت ساله نقش‌آفرینی کرد. مسئله اصلی این مقاله بررسی زوایا و ابعاد مختلف نقش‌آفرینی سازمانی این نهاد در طول هشت سال جنگ تحمیلی از خلال اسناد می‌باشد. بر این مبنا مقاله حاضر با اتکا بر رهیافتی توصیفی- تشریحی و با اتکا بر اسناد آرشیوی و مصاحبه‌های تاریخی شفاهی منتشرنشده درپی پاسخ‌گویی به مسئله اصلی خود برآمده است. با اتکا بر داده‌های اسنادی، نقش‌آفرینی آستان قدس رضوی در جنگ تحمیلی الگویی متشکل از پنج مقولة اصلی «پشتیبانی جنگ»، «تبلیغات و سازمان‌دهی و اعزام نیرو»، «امور مهاجرین جنگی و بازسازی»، «تشکیل دفتر جبهه و جنگ» و نهایتاً «ایثارگری» است که باز این مجموعه به‌نوبه خود مشتمل بر نُه زیرمقوله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Documentary Account on Astan-e Qods-e Razavi’s Participation in the Imposed War (Eight-Years War); Logistics, Advertisements, Dispatching Force

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Mazinani 1
  • Ali Mir-Hashemi 2
1 History Dpt., Faculty of Persian Letter and Foreign Languages, Allameh Tabataba`i University. Tehran, I.I.Iran.
2 the Foundation for Preserving the Remnants and Promoting the Values of the Holy Defense , the Provincial Encyclopedia of the Holy Defense
چکیده [English]

Since the WWI onward all wars can be labeled as “Total War” more or less due to the fact that the war exceeds dramatically its battleground limits and incorporates all martial, political, economic, social, cultural and demographic resources of a nation into itself. In this view the Eight-Years War, imposed by Iraq on Iran, was also a “Total War” particularly for the Iranian side. Astan-e Qods-e Razavi (the trusteeship institution for Imam Reza’s (p.b.u.h) Holy Shrine) as a well-established and religious-social-economic institution pied its contribution along the Eight-Year War. In this regard the central problem to this article is elucidating various aspects of the institution’s participation in the war through archival sources. To achieve the mentioned goal this text relying on unpublished archival documents and oral history interviews approaches it problem through a describing-explicating method. Accordingly Astan-e Qod’s participation in the Eight-Year War is constituted of five main categories namely war logistics, war advertisements, war asylum-seekers, “Daftar-e Jebhe va Jang” (the War and Frontline Office), and devotees affairs a pentagon model which in itself still includes more nine sub-categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astan-e Qods-e Razavi
  • the Eight-Year War
  • the Frontline
  • Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami (IRGC)
  • Howayzeh