دیوارنوشته‌های انقلاب؛ منبعی برای تعمیق تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ معاصر ایران

چکیده

با گذشت زمان، منابع تاریخ‌نگاری گسترده و متنوع شده‌اند و این تغییر با یافته‎‌های جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش به تاریخ‌نویسی و منابع آن، به وجود آمده است. انقلاب اسلامی ایران که با پشتوانه‌ای سیاسی و اجتماعی در بهمن 1357 ش به وقوع پیوست بیش از هر رویداد تاریخی در دوران معاصر ایران منابعی از تاریخ مکتوب و شفاهی را بازتولید کرده است. بخشی از آن اسناد، عکس‌ها و نامه‌ها و گفت‌وگوهای افراد مختلفی است که در این رویداد سهیم و یا شاهد و راوی این اتفاق بوده‌اند. دیوارنوشته‌ها یکی از منابع مهم برای تحلیل و شناخت ماهیت مبارزات و رخداد انقلاب اسلامی به‌شمار می‌روند که به جای تولید نوشته‌های تحلیلی، شامل نوشته‌ها و تصاویر کوتاه می‌باشند و بررسی آنها به‌مثابه بازتاب ایدئولوژی، نگرش سیاسی و اجتماعی مبارزات مردمی، کنشگری احزاب و تبیین ماهیت انقلاب اسلامی، مسئله مقاله حاضر است. در واقع بررسی نوشته‌های دیواری به‌عنوان منبعی شفاهی و مکمل تاریخ‌نگاری دورة معاصر که براساس روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، موضوع و شیوة مقالة پیشِ‌روست. همچنین این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوارنوشته‌ها که در دوران منتهی به انقلاب در تمام شهرهای ایران فراگیر شدند، چگونه پیام انقلاب را از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی انتقال دادند؟ ضمن اینکه تأکید مقاله بر دیوارنوشته‌‌ها و مضامین آنهاست که براساس تصاویر موجود در مجموعه عکس‌های جمع‌آوری‌شدة عکاسان و منابع آرشیوی و اسناد از طریق صفحات الکترونیکی آنها قابل‌دسترسی و مشاهده بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Graffiti of the revolution; A source for deepening the historiography of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Sheida Saberi
PhD in contemporary history of Iran
چکیده [English]

With the passage of time, the sources of historiography have become wide and diverse, and this change has come about with new findings and, more importantly, a change of attitude towards historiography and its sources. Iran's Islamic revolution, which took place with political and social support in February 1979, has reproduced sources of written and oral history more than any historical event in contemporary Iran. A part of it is documents, photos, letters and conversations of various people who participated in this event or were witnesses and narrators of this event. Wall writings are one of the important sources for analyzing and understanding the nature of struggles and events of the Islamic Revolution, which instead of producing analytical writings, include short writings and images, and examining them as a reflection of the ideology, political and social attitude of popular struggles, party activism, and explaining the nature of the revolutionary Islam is the issue of the present article. In fact, the study of wall writings as an oral and complementary source of historiography of the contemporary period, which is compiled based on the descriptive and analytical method, is the subject and method of this article. Also, this article seeks to answer the question that how did the graffiti that spread in all the cities of Iran during the period leading to the revolution, convey the message of the revolution from different social and political groups? In addition, the emphasis of the article is on graffiti and their themes, which are accessible and viewable based on the images in the collection of photographs collected by photographers and archival sources and documents through their electronic pages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graffiti
  • historiography
  • Islamic Revolution of Iran
  • popular view