تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله‌ی حاضر با دغدغه‌ی پاسخ به دو سؤال اصلی نوشته شده است: نخست، مفهوم آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای از چه جایگاهی برخوردار است؟ دوم، آیا در طول تاریخ، مفهوم آزادی در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای دچار گسست معنایی شده است؟ جهت پاسخ به این سؤالات از روش تحلیل محتوای کیفی بهره برده‌ایم. به‌بیان‌دقیق‌تر، ابتدا به کدگذاریِ کیفی واحدهای معنا (که از بیانات ایشان از دهه‌ی 60 تاکنون جمع‌آوری شده بودند) پرداختیم، سپس آن‌ها را درقالب یازده مقوله و در دو تم اصلی که عبارتند از «آزادی واقعی برای ایجاد جامعه‌ای قوی و تمد‌ن‌ساز، عنصری ضروری است» و «لزوم برخورداری از بینش و رویکرد انقلابی در مواجهه با آزادی تاکتیکیِ غرب» تفسیر و طبقه‌بندی کردیم. همچنین، براساس یافته‌های حاصله از تحلیل محتوای کیفی مفهوم آزادی (تاریخِ کدهای به‌دست‌آمده‌) به این نتیجه دست یافتیم که گسست خاصی درباب این مفهوم در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای رخ نداده است، بااین‌وجود از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد به بعد که فضای بیشتری برای طرح مفهوم آزادی فراهم شده است، ایشان کوشیده‌اند تا در بیاناتشان جزئیات نظری بیشتری را درباب این مفهوم تشریح کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis of the concept of freedom in Ayatollah Khamenei's intellectual system

نویسنده [English]

  • Meisam Ghahreman
Research Assistant Professor of the Department of Historical Studies of the Islamic Revolution (Islamic Revolution Document Center)
چکیده [English]

The concern of the present article is to answer two main questions: First, what is the place of the concept of freedom in Ayatollah Khamenei's intellectual system? Second, has the concept of freedom been meaningfully broken in Ayatollah Khamenei's thought throughout history? To answer these questions, the method of qualitative content analysis has been used. More precisely, first, the meaning units collected from his statements from the 1360s until now were qualitatively coded, and then we categorized and interpreted the codes in eleven categories and within two main themes, which are: "true freedom is essential to building a strong and civilizing society" and "the need for a revolutionary vision and approach in the face of the West's tactical freedom". Also, based on the findings of the qualitative content analysis of the concept of freedom (history of the codes obtained), we came to the conclusion that the concept of freedom has not been broken in Ayatollah Khamenei's thought. However, since the mid-1370s, when more space has been provided for the concept of freedom, in his lectures, he has explained in more detail the concept of freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Concept of Freedom
  • Qualitative Content Analysis
  • Category
  • Theme