5. نقش قدرت پشتِ گفتمانِ رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی

چکیده

از زوایا و منظرهای مختلفی می‌توان به موضوع صلح میان رژیم صهیونیستی و امارات متحده‌ عربی نگریست. از منظر تحلیل انتقادی گفتمان بخشی از ماجرا در زبان یا گفتمان رُخ می‌دهد و فهمِ آنْ مستلزم بررسی و تحلیل «قدرتِ‌ در گفتمان» است و بخش دیگری از ماجرا واقعیت غیرگفتمانی را دربر می‌گیرد و برای فهمِ آنْ بررسی ابعاد و مؤلفه‌های «قدرتِ پشتِ گفتمان» ضروری است؛ چنین بررسی‌ای در سطح تبیین یا کنش اجتماعی صورت می‌گیرد. در این پژوهش، مؤلفه‌ها و ابعاد قدرتِ پشتِ گفتمانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد «گفتمانِ صلح» بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که علاوه‌بر لابی‌های یهود و تأثیر آن بر سیاست‌خارجی آمریکا در منطقه‌ خاورمیانه، وابستگی امارات به فناوری‌ها و تولیدات اسرائیلی (که بخشی از این وابستگی‌ها محصول پروژه‌ی ایران‌هراسیِ آمریکا و اسرائیل است)،‌ شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های پیشرفته‌ به‌ظاهر خصوصی اسرائیلی را به یکی از مهم‌ترین قدرت‌های‌ پشتِ گفتمانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمانِ صلح بدل کرده، به‌طوری‌که امارات در طی سالیان اخیر قراردادهای همکاری متعددی را در زمینه‌های مختلفی نظیر نظامی،‌ سایبری، جاسوسی و اطلاعاتی، بهداشتی، کشاورزی، امنیت آبی و غذایی با آن‌ها منعقد کرده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Zionist entity's “The power behind discourse” in advancing the Peace discourse with the United Arab Emirates

نویسنده [English]

  • Meisam Ghahreman
Faculty member of the Institute of Islamic Revolution Studies
چکیده [English]

The issue of peace between the Zionist entity and the United Arab Emirates can be viewed from different angles and perspectives. From the point of view of Critical discourse analysis (CDA), part of the story takes place in language or discourse. Therefore, the study and analysis of "power in discourse" is necessary to understand it. Another part of the Adventure involves non-discourse reality, and to understand it we need to examine the dimensions and components of the "power behind discourse"; This study is done at the level of explanation or social practice. In this article, the components and dimensions of the power behind discourse of Zionist entity in advancing the "peace discourse" have been investigated. The findings show that in addition to Jewish lobbies and US foreign policy in the Middle East, the UAE's dependence on Israeli technology and products (part of which is the product of the US-Israel Irano-phobia project) has made Israeli state-owned companies as well as Israeli advanced companies, that are seemingly private, as one of the most important "powers behind discourse" of Zionist entity in advancing the peace discourse, so that in recent years, the UAE has signed a number of cooperation agreements with them in various fields such as military, cyber, espionage and intelligence, health, agriculture, water and food security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : power behind discourse
  • social practice
  • Abraham Accords
  • Zionist entity
  • United Arab Emirates