غایت امر سیاسی در سنت‌گرایی فلسفی سید حسین نصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکاه علامه طباطبائی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از موضوعات قابل ‌مطالعه در اندیشه سیاسی اسلام، «امر سیاسی» است. اندیشمندان اسلامی در حوزه‌های مختلف فقهی، فلسفی و کلامی هر یک نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته‌اند. در این بین سنت‌گرایانی چون سید حسین نصر که نگرش آن‌ها غالباً فلسفی و عرفانی‌است، در مقابل سؤال از چیستی امر سیاسی، پاسخی صریح ارائه نمی‌دهند. واقعیت این است که اندیشه‌های حسین نصر بیش از هر چیز حول محور حکمت جاودان صورت‌بندی شده است؛ اما از آنجا که سیاست یک منظر عام دارد و همۀ انسان‌ها به‌گونه‌ای با آن درگیرند، نمی‌توان موضع سنت‌گرایانی مثل نصر را نسبت به آن بی‌تفاوت دانست. ازاین‌رو، با تحلیل مبانی فلسفی و عرفانی اندیشه وی، می‌توان به زوایای سیاسی و اجتماعی این متفکر اسلامی دست یافت. رویکرد عارفانه نصر به انسان و اخلاق عرفانی، اندیشه سیاسی او را به برخی ابهامات میان فردیت عرفانی و فردیت سیاسی خواهد کشاند؛ اما از آنجا که اخلاق عرفانی و فلسفه شهودی، اخلاقی نخبه‌گرایانه است، با برخی الزامات فردیت سیاسی جدید و سیاست دنیا در تضاد می‌افتد. نظر به اینکه امر سیاسی همواره با دولت و نظام سیاسی مرتبط است، می‌توان به‌طور غیر مستقیم به لایه‌های درونی اندیشه نصر در مورد غایت امر سیاسی پی برد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با بهره‌گیری از روش تحلیل «جان مارو» به‌غایت امر سیاسی در سنت‌گرایی فلسفی سید حسین نصر می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد غایت امر سیاسی در نگاه نصر، حاکمیت حکمت الهی و عقلانیت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The end of "the concept of political" in philosophical tradition of Seyyed Hossein Nasr

نویسندگان [English]

  • fatemeh sori 1
  • shoja ahmadvand 2
1 Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
2 Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The Concept of the Political" is one of the important issues in Islamic political thought. Islamic scholars in different fields of jurisprudence, philosophy and theologyhave a special regard for this issue.Traditionalists such as Seyyed Hossein Nasr, whose attitude is often philosophical and mystical, do not provide a clear answer to the question of what politics is.In fact Hussein Nasr's ideas have been articulated around the concept of Perennial philosophy;but because politics has a general face and all human beings are engaged in it, we cannot ignore Traditionalist approaches such as Nasr's toward The Concept of the Political. Thus, by analyzing the philosophical and philosophical bases of his thought, we can be recognize the political and social aspects of him. ; But because mystical ethics and intuitive philosophy are morally based on elitism, it contradicts some of the requirements of modern political individualism and world politics.Considering that “The Concept of the Political” is always related to the state and the political system, it is possible to indirectly recognize the inner layers of Nasr's thoughts about the purpose of political order.By using the method of discourse analysis and using the method of John Maro's analysis, this article deals with the end of “The Concept of the Political” in Seyyed Hossein Nasr's philosophical traditionalism.The results show that the end of “The Concept of the Political" in Nasr's view is the rule of divine wisdom and Islamic rationality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Concept of the Political
  • Traditionalism
  • political system
  • politics and mysticism