1. زمینه‌های تکوین نظریه استحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب اسلامی، با ایجاد گسست بنیادین میان پیوند استبداد و استعمار، استقلال، آزادی، تکیه بر شعار نه شرقی و نه غربی، اطمینان به خود، باور به ظرفیت­ ها و نیروهای داخلی و نفی وابستگی به بیگانگان را به‌عنوان راهبرد اساسی کشور در دوران پساانقلابی مطرح کرد؛ آیت ­الله خامنه ­ای نیز از این راهبرد تحت عنوان نظریه «استحکام ساخت درونی قدرت» نام می­ برند. در این نظریه، ساخت درونی قدرت به معنای ساخت و بنای توانمندی بر مبنای ظرفیت­ ها و قابلیت­ های داخلی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری بدون «وابستگی» به قدرت بیرونی است. بر اساس این رویکرد، استحکام ساخت درونی قدرت، توان برخورد جوامع با چالش‌های آسیب­ پذیر است که منبع آن، اقتدار درونی و تحکیم ساخت داخلی قدرت در عرصه‌های مختلف است. سؤال اصلی مقالۀ حاضر این است که زمینه­ های تاریخی و فکری تکوین نظریۀ ساخت درونی قدرت چیست و چه نسبتی میان این نظریه و قدرت سیاسی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد عواملی نظیر شرایط تاریخی ایران که پیشینۀ هجوم بیگانگان و وابستگی به آنان را تجربه کرده بود، درک ماهیت روابط بین ­الملل بر مبنای نظام سلطه، برجسته کردن نصوص قرآنی ناظر به مفهوم استقلال و اقتدار درونی، زمینه ­های لازم را برای طرح نظریۀ ساخت درونی قدرت فراهم می­سازد. علاوه‌بر این، آیت ­الله خامنه ­ای بر درهم ­تنیدگی نظریه استحکام ساخت درونی قدرت و قدرت سیاسی تأکید دارند؛ به‌‌طوری که بدون در نظر گرفتن ایدۀ ساخت درونی قدرت، پایه­ های قدرت سیاسی لرزان می ­شود و از سوی دیگر، بدون قدرت سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، این نظریه نیز امکان تحقق و عینیت ­بخشی پیدا نمی­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Backgrounds of the development of the theory of the strength of the internal structure of power in the thoughts of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • mohammad Mehdi esmaeli 1
  • meysam abbasi firozjah 2
1 Assistant Professor of Political Science at Tehran University
2 PHD Student of Political Studies at Tehran University
چکیده [English]

ا The Islamic Revolution, by creating a fundamental hiatus on the link between tyranny and colonialism, considered issues such as independence, freedom, relying on neither East nor West slogan, self-confidence, belief in internal capacities and forces, and denial of dependence on foreigners as the country's basic strategies in the post-revolutionary era. Ayatollah Khamenei refers to this strategy as the "strength of the internal construction of power." In this theory, the internal construction of power means empowerment based on internal capacities and capabilities in various political, cultural, social, economic, scientific and technological dimensions without "dependence" on external power. In other words, the strength of the internal construction of power is the ability of societies to deal with vulnerable challenges which its source is the internal authority and the strengthening of the internal construction of power in various fields. Accordingly, the main question of the present article is formulated as follows: Accordingly, the main question of the present article is formulated as follows: What are the historical and intellectual backgrounds of the genesisof the theory of internal construction of power and what is the relationship between this theory and political power? Apparently factors such as the historical situation in Iran (invasion of foreign countries and dependence on them), understanding the nature of international relations based on the system of domination, highlighting the Qur'anic texts that imply the concept of independence and internal authority, be factors which provide the necessary grounds to genesisthe theory of the internal construction of power. In addition, Ayatollah Khamenei emphasizes the entanglement of the theory of the strength of the internal construction of power and political power; So that, On one hand, Without considering the idea of the internal construction of power, the foundations of political power will be shaken, and on the other hand, without the political power derived from the discourse of the Islamic Revolution, this theory will not be able to be realized and given objectivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • the strength of the structure of power
  • Independence
  • The internal power
  • political power
  • Dependence