کلیدواژه‌ها = تمرکززدایی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بحران صدور نفت ایران در دوران جنگ تحمیلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-104

مجید عباسی(اشلقی)؛ سعید یعقوبی