نویسنده = رقیه کشاورز
تعداد مقالات: 1
1. تدابیر نظامی امام خمینی(ره) در مقابله با تهاجم عراق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-53

حمید بصیرت منش؛ محمدعلی جودکی؛ رقیه کشاورز