دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دیدگاه نمایندگان مجلس بیست و سوم شورای ملی نسبت به اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

لیلا حیدری باطنی


تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

مسعود آدینه وند


دیوارنوشته‌های انقلاب اسلامی ایران (منبعی در تعمیق تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

شیدا صابری


شورش‌های دهقانی مناطق شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی بر اساس اسناد نویافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

حمید اسدپور؛ حسین اسکندری


بررسی تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهادهای آموزشی در ایران (1342 تا 1357)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

محسن پرویش


بررسی و نقد انقلابی گری در اندیشه و رفتار مهندس مهدی بازرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

علی اکبر عالمیان


بررسی نقش جنبش جوانان در انقلاب اسلامی (مطالعه موردی، دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان: ۱۳۵۴-۱۳۵۷)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

مریم قانونی


نقش اشرف پهلوی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

الهام ملک زاده؛ سمانه نجارزاده کلیشمی


تبیین و تحلیل واکنش ها و پیامدها به خدمت سربازی روحانیون در دوره پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

وحید نجفی


نقش شورای انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها(1357-1359) و شناسایی عوامل عدم تحقق آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

محمد ملائی


بررسی نقش اقشار مختلف شهر اراک در فرایند انقلاب اسلامی (1342 -1357ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

علی زارعی؛ مرضیه رادبخش