موضوعات = جامعه شناسی انقلاب اسلامی
7. روحانیت شیعه و امام خمینی(ره) در تاریخ‌نگاری چپ ایرانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1399

داریوش نظری؛ سید احسان صادقیان دهکردی؛ مجتبی ذهابی


3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398

غلامرضا جمشیدیها؛ ملیحه نیکروش رستمی