موضوعات = جامعه شناسی انقلاب اسلامی
تحلیل نقش بازاریان و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی در قزوین (مبتنی بر نظریه بسیج اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

مسعود آدینه وند


شورش‌های دهقانی مناطق شبانکاره و زیراه در دوره پهلوی بر اساس اسناد نویافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

حمید اسدپور؛ حسین اسکندری


7. روحانیت شیعه و امام خمینی(ره) در تاریخ‌نگاری چپ ایرانی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1399

داریوش نظری؛ سید احسان صادقیان دهکردی؛ مجتبی ذهابی


3. بررسی آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398

غلامرضا جمشیدیها؛ ملیحه نیکروش رستمی