کلیدواژه‌ها = نظریه پخش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ارمنستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

نصرالله نخعی زرندی؛ حسین معین آبادی بیدگلی


2. تاثیر انقلاب اسلامی ایران برگسترش تشیع در اندونزی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سید محمد موسوی؛ محمدتقی کمر روستا