نویسنده = ������������ ��������
5. تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1400

محمدرحیم عیوضی؛ صفیه رضایی