نویسنده = مهدی عزتی
نقش روحانیون مسافر و مهاجر در مبارزات انقلابی مردم کرمانشاه (با تکیه بر اسناد)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1401، صفحه 199-228

مهدی عزتی؛ روح اله بهرامی؛ سجاد دادفر